Sobe Konoba Jure

Kula 165, Krasno, HR
Vlasnik Jasmina Samaržija Rogić


PRAVILO O PRIVATNOSTI

Tko smo

Ja sam Jasmina Samaržija Rogić, vlasnik "Sobe Konoba Jure", Kula 165, Krasno, Hrvatska. Adresa moje web-stranice je: konoba-sobe-jure.com.hr i ovo Pravilo privatnosti odnosi se na Vaše korištenje ove internet stranice.

Koje osobne podatke prikupljamo i zašto

Ovisno o potrebi funkcioniranja stranica i želje posjetitelja za interakcijom sa nama, od Vas prikupljamo određene osobne podatke:
- Kada želite poslati recenziju prikupljamo: Ime, prezime i email adresu. Razlog je kontakt sa gostom kako bi smo dobili više informacija, ukoliko je to potrebno, kako bismo unaprijedili uslugu i poslovanje.
- Kada pošaljete upit putem kontakt obrasca, prikupljamo: Ime, prezime, broj telefona i email adresu. Razlog je odgovor na Vaš upit dobiven ovim putem.

Javno vidljivi osobni podaci

Vaši osobni podaci biti će javno objavljeni i vidljivi prilikom objave Vaše recenzije. Od osobnih podataka, na recenzijama se prikazuje Vaše ime i prezime.

Komentari

Komentiranje na našim stranicama nije omogućeno.

Kontakt forma

Ako nas kontaktirate putem kontakt forme, zaprimamo na email osobne podatke koji se prenose putem e-pošte (Vaša email adresa, Vaš broj telefona i Vaše ime i prezime). Ti podaci potrebni su nam za kontakt s Vama i odgovor na Vaš upit. Podatke brišemo 90 dana nakon posljednjeg kontakta s Vama.

Vaše podatke dobivene ovim putem ne koristimo za ijednu drugu svrhu osim za onu koju ste naveli u poruci. Ne šaljemo newslettere niti promotivne materijale.

Kolačići

Naša stranica koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.

Informacije i ponude web stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi web stranicu. Npr, korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju web stranici odabirati jezik jer taj postupak preuzima web stranica koja smješta kolačić na računalni sustav.

Lista kolačića koje koristimo na stranici:

Naziv kolačića Svrha
ctwebid Ovaj kolačić je neophodan za rad stranice. Koristi se za prikaz informacija o objektu.
PHPSESSID Session cookie, neophodan za rad stranice. Pamti jezik koji je odabran na stranici prilikom pregledavanja stranice.
GDPRok Kolačić koji pamti Vaše slaganjae ili neslaganje s prihvaćanjem kolačića, neophodan za rad stranice. Ako nije postavljen znači da niste prihvatili kolačiće.

Kako ukloniti kolačiće

Kolačiće koje zaprimate sa naše internet stranice lako možete ukloniti sa svojeg računala prateći upute na sljedećim poveznicama i prateći upute ovisno o internet pregledniku kojeg koristite:

Ugrađeni sadržaj s drugih web-stranica

Članci na ovoj web-stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih web-stranica ponaša se istovjetno kao da je posjetitelj posjetio tu drugu web-stranicu.

Ove web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na web-stranici.

S kime dijelimo vaše podatke

Ne prodajemo, ne razmjenjujemo i ne otkrivamo Vaše osobne podatke dobivene putem kontakt obrasca ili emaila.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Podatke dobivene emailom preko kontakt obrasca sa ove internet stranice čuvamo do 90 dana od dana zaprimanja posljednje poruke.

Koja prava imate nad svojim podacima

Ako imate postavljene recenzije na ovoj web-stranici, imate pravo u bilo koje vrijeme zatražiti brisanje i uklanjanje svih podataka koji se nalaze spremljeni kod nas. Zahtjev za brisanje/zaborav se izvršava u roku do 48 sati. Ovo ne uključuje bilo koje podatke koje smo obavezni držati za administrativne, pravne ili sigurnosne namjene.

Vaša prava kao ispitanika
a) Pravo na potvrdu osobnih podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi ili njeni osobni podaci. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

b) Pravo na pristup osobnim podacima

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju nositelju podataka pristup sljedećim informacijama:

Nadalje, ispitanik ima pravo dobiti informacije o tome jesu li osobni podaci preneseni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim sredstvima vezanima uz prijenos.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

c) Pravo na ispravak osobnih podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

d) Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz nositelja podataka bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga, a ispitanik želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje je pohranio "Sobe Konoba Jure", Kula 165, Krasno, Hrvatska, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade osobnih podataka. Vlasnik "Sobe Konoba Jure" odmah će se pobrinuti da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkom izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web stranici konoba-sobe-jure.com.hr će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

e) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja web stranica konoba-sobe-jure.com.hr, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.

f) Pravo na prenosivost osobnih podataka

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili točki A, Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih nositelja podataka.

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati vlasnika "Sobe Konoba Jure".

g) Pravo na prigovor

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.

"Sobe Konoba Jure", Kula 165, Krasno, Hrvatska u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode nositelja podataka, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ukoliko vlasnik "Sobe Konoba Jure" vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, "Sobe Konoba Jure", Kula 165, Krasno, Hrvatska i web stranica konoba-sobe-jure.com.hr više neće vršiti obradu osobnih podataka nositelja podataka za svrhu direktnog marketinga.

Dodatno, ispitanik ima na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane vlasnika "Sobe Konoba Jure", a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice konoba-sobe-jure.com.hr. Uz to, ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

h) Automatizirano donošenje odluka, uključujući i profiliranje

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između nositelja podataka i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese nositelja podataka, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli nositelja podataka.

Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između nositelja podataka i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli nositelja podataka, "Sobe Konoba Jure", Kula 165, Krasno, Hrvatska će provesti mjere koje će čuvati prava, slobode i interese nositelja podataka, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stav i osporavanje odluke.

Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice konoba-sobe-jure.com.hr.

i) Pravo na povlačenje i ukidanje privole

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice konoba-sobe-jure.com.hr.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Članak 6, Stavak 1, Podstavak A Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka je pravna osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je ispitanik dio, kao npr kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku B Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku C Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U rijetkim slučajima obrada osobnih podataka je neophodna kako bi se zaštitili interesi nositelja podataka ili neke druge fizičke osobe. Npr, u slučaju da se ispitanik ozlijedi prilikom posjeta prostoru vlasnika ove web stranice, osobni podaci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga vitalna informacija će se morati proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku D Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Na kraju, obrada osobnih podataka može se temeljiti i na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ova pravna osnova koristi se u postupcima obrade osobnih podataka kada nije primjenjiva niti jedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika web stranice konoba-sobe-jure.com.hr ili neke treće strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode nositelja podataka, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakva obrada osobnih podataka je naročito dozvoljena budući je posebno napomenuta od Zakonodavstva EU. Predviđeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade osobnih podataka.

Postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka

Ne koristimo automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje.

Voditelj obrade podataka i kontakt informacije

Kontakt osoba: Jasmina Samaržija Rogić
"Sobe Konoba Jure"
Adresa: Kula 165, Krasno, Hrvatska
Telefon: 00385 (0)53 851 100
Email: konobajure@gmail.com

Usklađenost i izmjena pravila o privatnosti

Ova je pravila o privatnosti su trenutno važeća te su zadnji puta ažurirana u svibnju 2018. godine.

Možda će biti potrebno promijeniti pravila o privatnosti zbog poboljšanja na našoj web stranici zbog promijenjenih pravnih ili službenih zahtjeva.